Červenec 2010

Koně-Anglický plonkrevník

30. července 2010 v 13:15 | Rosy

Původ a historie

Anglický plnokrevník byl vyšlechtěn v Anglii v 18. století. Jindřich VIII., který vybudoval hřebčín v Elthamu, zkřížil španělské a italské koně s rychlými anglickými koňmi. Díky nim začaly být dostihy populárním a vyhledávaným sportem. Alžběta I. založila hřebčín v Tutbury. Za její vlády prestiž a obliba závodů vzrostla tak, že některé dostihy trvaly i několik dní. Její syn, Jakub I., nechal postavit v Newmarketu jedno z nejproslulejších dostihových středisek, které dodnes patří k nejznámějším na světě.Charles II., který nechal vybudovat dvanáct dostihových drah a stanovil pravidla dostihů, se nejvíce zasloužil o vyšlechtění anglického plnokrevníka. Panovník nechal do Anglie přivézt stádo arabských klisen. Tyto klisny řadíme do skupiny tzv. "královských klisen", ke kterým posléze přibyli i tři legendární orientální hřebci:

  • Darley Arabian byl v syrském Damašku vyměněn za zbraně a dovezen do Anglie.
    Je předkem nikdy neporaženého Eclipse.
  • Byerley Turc byl ukraden anglickým kapitánem při tureckém obléhání Vídně v 17. století. Nejslavnějším pokračovatelem linie je Herold.
  • Godolphin Barb byl z Jemenu poslán jako dar do Francie, ze které se po letech strastiplného života dostal do Anglie. Mezi jeho výjimečné potomky patří bezesporu Matchen.

Roku 1770 se přestali pro chov anglického plnokrevníkapoužívat arabští koně a začal se chovat pouze čistokrevně.
Anglický plnokrevník má uzavřenou plemennou knihu(tzn. do plemenné knihy je zapsán pouze kůň, který má oba rodiče zapsané v plemenné knize anglického plnokrevníka). Počátek plemenné knihy se datuje již v roce 1791, kdy vznikla předmluva a v roce 1808 první díl. Plemenná kniha vychází od té doby v pravidelných intervalech.
V České republice se chovem anglického plnokrevníka nejvíce proslavil hřebčín Napajedla a Mimoň.

Popis

Hlava je jemná a ušlechtilá. Od jiných plemen (např.araba) se odlišuje rovným profilem.
Anglický plnokrevník je vysoký štíhlý kůň s dlouhým hřbetem a krkem. Má výrazný kohoutek a nízko nasazený ocas. Zadní nohy jsou dlouhé, s dobře utvořenými hlezenními klouby, což umožňuje silný odraz. Pro maximální rozšíření plic je důležitá hloubka hrudníku.
Nejčastěji se vyskytují hnědáci, ryzáci a bělouši (těch je nejméně), povoleny jsou bílé odznaky.

Plemenné znaky

Anglický plnokrevník
(zkratka A1/1) nemusí splňovat žádné standardy k uchovnění. Pro anglického plnokrevníka je důležitá pouze rychlost, na základě které je zařazen do chovu. Přihlíží se jen k obvodu holeně, který by neměl být menší než 20 cm.

Většina koní ovšem splňuje tato kritéria:

  • KVH od 165 cm do 175 cm,
  • obvod hrudi od 180 cm do 195 cm,
  • hmotnost od 500 kg do 600 kg.

Akce nohou je nízká a chod úsporný a dlouhý.

Charakteristika

Každý anglický plnokrevník je osobnost. Utváří si své názory, za kterými si pevně stojí. Když se mu něco nezdá, velice snadno znervózní. Proto není vhodným koněm pro začátečníky, netrpělivé a nervózní jezdce.
Na druhou stranu je anglický plnokrevník jedno z nejchytřejších plemen na světě. Lze z něho (i po dostihové kariéře) vychovat klidného, citlivého a spolehlivého koně, na kterém můžete jezdit jen naohlávce nebo i bez ní. Chce to jen dostatek času, lásky atrpělivosti. Rozhodně to stojí za vyzkoušení, protože anglický plnokrevník umí dát najevo svou vděčnost..


Využití a sport

Anglický plnokrevník byl vyšlechtěn výhradně pro dostihy, kde může uplatnit svoji rychlost. Díky využití v dostihovém sportu se toto plemeno zachovalo až do dnes. Bohužel každoročně zemře na dráze mnoho koní. Koně, kteří se dočkají konce své dostihové kariéry, bývají často fyzicky i psychicky odrovnáni.
Anglický plnokrevník se využívá i v ostatních sportech(většinou nižší úrovně), na rekreaci nebo horsemanship(ve kterém může uplatnit svoji inteligenci).


Zajímavost

U anglických plnokrevníků se neměří výška v kohoutku.


přednastaveno

Koně-Lipicán

28. července 2010 v 13:23 | Rosy

Původ a historie plemene Lipicán 

Původ tohoto slovinsko-rakouského nejznámějšího plemene se datuje až k roku 1580, kdy habsburský arcivévoda Karel dovezl na císařský dvůr španělské koně z Pyrenejského poloostrova, v jejichž žilách kolovala arabská, berberská a andaluská krev.  Hřebčín v Lipici je tedy jen o rok mladší, než české Kladruby a mezi milovníky koní je stejně známý. Slovinská Lipice,
podle které jsou koně pojmenováni, leží poblíž Terstu a v dnešní době je zde ustájeno více jak 300 koní. Klisny a plemenní hřebci jsou chováni v hřebčíně a mladí hřebci venku, na horských pastvinách. Aniž to většina lidí tuší, věhlasu lipicánů přispěla i Česká republika, jelikož v 18. století byla ke zlepšení dosavadního plemene přidána i krev kladrubského bělouše. Pokud na dobových fotkách uvidíte sedět našeho prezidenta Masaryka na bílém koni, je to lipicán. A spojitost s naší zemí stále nekončí - během 1. světové války byli koně v rámci bezpečnosti přesunuti právě do hřebčína Kladruby nad Labem a během 2. světové války došlo opět k přesunutí, a to do Houstoně na Šumavě. Avšak i přes toto opatření chov málem zanikl - z původního stáda 230 koní jich zůstalo pouze 11. Další oblastí, kam byli koně dovezeni během války je asi překvapivě Jižní Afrika, přesněji Kyalami, kdelipicáni žijí dodnes.

Aby lipický kůň dosáhl pro něj tak typického vzhledu a vlastností, musel projít poměrně složitým šlechtěním, které si můžeme představit zhruba takto: Arabský kůň -berberský kůň - andaluský kůň - dánský kůň - kladrubský kůň - neapolský kůň - lipický kůň.

Nyní jsou lipicáni chováni v Piberu v jižním Rakousku, kam byli po 1. světové válce přestěhováni. Piber disponuje podobným prostředím jako Lipice, které se ukázalo být pro vývoj koní velice přínosné. Roku 1983 přišla epidemie herpesu a bohužel hodně koní z hřebčína uhynulo. Nyní je hřebčín domovem asi 120tičlenného stáda, z toho 40ti klisen. Chovem lipicánůse zabývají i další státy, především Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, Česká republika (například malé stádo v ZOO Zlín) 
a Slovensko.

Popis Lipicána

Teplokrevný lipicán je díky své mohutné stavbě těla velice
elegantní kůň. Vyznačuje se větší hlavou s malýma ušima a typickým, svalnatým krkem, klenutým do oblouku. Jeho tělo je kompaktní a velice důležité jsou krátké silné zadní nohy s pěkně utvořenými tvrdými kopyty, která jsou památkou na kamenitou oblast okolo Lipice. Často spatříte lipicána s mírným klabonosem. Barva koně je sněhově bílá, ve stejném barevném odstínu bývá i hustá hříva a ocas. Příležitostně se vyskytnou i hnědáci, kteří bohužel nemůžou být zařazeni do chovu, ale je tradicí mít jednoho hnědáka ve Španělské škole.

Stejně jako u ostatních běloušu se i hříbata lipicánů rodí téměř černá, postupně začínají šednout, až srst zbělá - tento proces může trvat až deset let. Kohoutková výška dospělého hřebce bývá okolo 167 cm, klisny jsou o 2 až 3 cm nižší.

Charakteristika plemene Lipicán

Lipicáni dospívají pomaleji, ale dožívají se až 30ti let. Kůň je díky šlechtění a hlavně pravidelnému tréninku veliceinteligentní a snadno ovladatelný, psychicky vyrovnaný a klidný. Je ochotný, vytrvalý a energickýLipicán není stavěn na rychlost, jeho tělo je ale velmi obratné. Díky své ušlechtilosti bývá v drtivé většině chován ve stáji, avšak v Maďarsku, v horské oblasti Lipice, se chovají volně na pastvinách.

Využití tohoto koně

Lipicáni se využívají jako
drezurní a
kočároví koně, vždyť po celém světě prosluli přehlídkami ve Španělské jezdecké škole ve Vídni a několik jedinců tohoto plemene  reprezentovalo své státy i na olympiádách. V některých východních státech se okrajově využívá i k zemědělským pracím.

Zajímavost

O "autorská práva" lipicánů se i v dnešní dobře stále přeSlovinsko s Rakouskem. Ve slovinské Lipici došlo k založení chovu, ale po rozpadu rakousko-uherské říše chov pokračuje v rakouském Piberu. Obě země olipicánech tvrdí, že je to jejich kulturní bohatství. Rozhodnout tento spor není vůbec jednoduché a pravděpodobně i nemožné. Žádná země se svého nároku nevzdá a také zde velkou roli hrají peníze z prodeje - nejlepší hřebci, kteří se prodávají hlavně do arabských zemí, stojí až 15 000 EUR.

Mezi chovateli a jezdci koluje názor, že Lipice je jen jedna a v ní to všechno začalo. Na druhou stranu jsou názory, želipicáni by nikdy nedosáhli takového věhlasu, nebýt Španělské vysoké školy. Naštěstí milovníky lipicánů tyto spory nemusí nijak znepokojovat a mohou tyto krásné koně dál obdivovat.


Lipicán - Koně, fotografie koní - Lipicán
Lipicán - Koně, fotografie koní - Lipicán
Lipicán - Koně, fotografie koní - Lipicán
Lipicán - Koně, fotografie koní - Lipicán
přednastaveno

Koně-Shagya arab

28. července 2010 v 13:12 | Rosy

Původ a historie

Původním domovem Shagya-araba je maďarský hřebčinec Bábolna, který byl založen roku 1789 císařem Josefem II., jako pobočka hlavního maďarského hřebčince Mezöhegyesi. Důvodem vzniku tohoto plemene byla snaha o vytvoření schopného a vytrvalého koně pro maďarskou armádu a dělostřelectvo. Shagya-arab vzniklspojením arabských, španělských, maďarských a anglických linií.

Název Shagya pochází od zakladatele chovu, hřebce Shagya, narozeného roku 1830. Shagya byl skutečně kůň mimořádného vzezření. Na araba byl dost vysoký, v kohoutku měřil 158 cm a měl také zvláštní plavé zbarvení, označované jako medový bělouš. Kromě toho vynikal i velmi krásnou a ušlechtilou hlavou, kterou předával svým potomkům. Tento hřebec pocházel z linieKoheilan/Saklaví (Kehil/Siglavi). Shagya působil v Bábolně po dobu 6-ti let.

Čistokrevné plemeno Shagya-arab bylo uznáno roku 1978 na mezinárodní konferenci WAHO v Hamburku.

Svaz chovatelů
Shagya-araba v České republice byl založen v roce 1993 a 14. května 1994 se stala Česká republika v rakouském Maria-Lankovitschi členskou zemí mezinárodního svazu ISG.

V současné době je chov  shagya-araba v ČR založen na podkladě 13 rodin (40 Lady Sarah XX, 542 Magyár, 8 "Volný chov" , 76 Bent El Arab db, Milordka, 885 Moldauerin, 97 "Volný chov", 74 Tifle db, Kadisza Mloda, 592 Gratiosa, 155 Barbarino IX, 163 Faride (Feridja) db, 12 En Nasira db) , tento chov ovlivňuje 11 linií hřebců(Shagya, Koheilan, Siglavy Bagdady, O´Bajan, Jussuf, Dahoman, Gazal, Hadban, Kuhailan Afas, Gamil el Kebir, Saklavi I)

Charakteristika

Shagya-arab je velmi temperamentní a čilý kůň. Jeho vzdušné, elastické chody jsou přímo pastvou pro oči. Toto plemeno je velmi učenlivé, avšak tvrdohlavé. Dokáže se však odvděčit za každý projev lásky a péče, ale také umí potrápit svou neústupností. Díky své vytrvalosti je vhodný do jakéhokoli odvětví jezdectví, nejvíce však na vytrvalostní závody.
Shagya je velmi ochotný k práci. Pokud si je ale tento kůň nejistý, nebo má strach, velmi dobře to poznáte z jeho upřeného pohledu, vypoulených očí a napnutého těla.

Popis plemene

Shagya se odlišuje od ostatních koní svou stavbou těla. Stejně jako arabský plnokrevník

17 párů žeber, 5 bederních a 16 ocasních
obratlů. Všechna ostatní plemena mají poměr 18-6-18. Tato stavba těla má vliv na nesení ocasu a jeho eleganci. Toto plemeno vyniká svojí jemnou štičí hlavou s inteligentním výrazem a velkýma očima. Jeho krk je krátký a klenutý, kohoutek výrazný, plece šikmé. Nohy jsou velmi korektní, kopyta tvrdá. Jeho jemná kůže je velmi citlivá na jakékoli nevhodné nasedlání či špatnou péči. Hříva je hedvábně jemná.

Shagya-arab má perfektní stavbu těla. Zástupce tohoto plemene uvidíme nejčastěji jako různé typy běloušů (prokvetlí, tečkovaní či grošovaní), nicméně se rovněž četně vyskytují jako hnědáci, ryzáci i vraníci.

Shagya se v průměru dožívá 25-ti až 30-ti let.

Dospělí koně by měli dosahovat těchto tělesných rozměrů:


Klisny
Hřebci
Kohoutková výška hůlková:
150 - 160 cm
min. 154 cm
Obvod holeně:
min. 18 cm
min. 19,5 cm

Chov

Hříbě Shagya-araba je vnímavé a učenlivé již od svého narození. Mladí koníci jsou velmi veselí a potřebují společnost ostatních koní ke svým hrám. Radostně dokáží pobíhat mezi stádem desítky minut. Při práci se shagya-arabem potřebujete mít jemnou ruku. Obsedaní mladých Shagyí je vhodné mezi třetím až čtvrtým rokem, podle stavby jeho těla. Toto plemeno je nenáročné na chov, dokáže se přizpůsobit celoročnímu pastevnímu chovu.

Využití

Původním využitím shagya-araba bylo užití ve vojenských jezdeckých útvarech, dnes je koněm všestranným, vhodným jak pro jízdu tak do lehkého zápřahu.Doménou tohoto plemene je především vytrvalost, tvrdost a rychlost.
Díky těmto vlastnostem se uplatňuje zejména na poli distančních závodů, ve kterých patří spolu s arabským plnokrevníkem mezi nejúspěšnější plemena.

Zajímavost 

Výjimku pro připuštění klisen Shagya-araba jiným plemenem, lze přiznat pouze arabským plnokrevným hřebcům, splňujícím exteriérové hodnocení 7,1 bodů a KVH alespoň 154 cm.Toto je přednastavený článek jsem na táboře

Takže

28. července 2010 v 13:07 | Rosy
Takže to bude nějak takhle. 
K svátku dostanu tyto stablematesi
Breyer - 2010 WEG Stablemate 8 pc. Set
K ježíšku tohoto breyra a schleichaBreyer - Fun Foals 2009 Mustang Stallion
jh
A k narozeninám tyto breyer horses
Breyer horses - Kuchi
Myslím že to je dobrý výběr! 

Kolik

27. července 2010 v 20:27 | Rosy
já vím blbá otázka ale nemusíte odpovídat kolik vám je?

Určo

27. července 2010 v 20:13 | Rosy
Já se nemůžu dočkat já se tak těším tak určitě pojedeme na ten Halloween do Brna, těším se na koníky od Breyerů kteří tam budou určo si tam vezmu Diabla(černý kůň andalusian nesehnatelný) jupíííííííí jede tam ještě někdo? Možná se potkáme. Vaše Rosy
JO a možná
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
pujdeme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
do
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
obchodu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.breyerama
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a možná
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
si
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tam budu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
moc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nějakého
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
kopiiiiiiiiiiiit
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ale jenom možnáBreyer - Autumn Session 2010 BRNO

Názory na mé SR!

27. července 2010 v 16:28 | Rosy

Divoký kůň(je jenom jedna část!)

27. července 2010 v 13:18 | Rosy
hgf
Petra jela jako každý den na Noře aby jí mohla dát do výběhu, měla v jedné ruce uzdu a v druhé roce ohlávku to aby jí odvedla do výběhu!
jhg
Dnes to vzali horem aby se dýl projeli, Nora klusala a klusala Petra se málem neudržela klusala až příliš rychle.
hgf
A už jeli do kopečka Petra povídá: Fuj to je ale rychlost, zpomal Noro zpomal!
z
A už byli nahoře a Petra slyšela řehtání cizího koně, myslela si že se jí to jenom zdálo ale nezdálo.
khg
Petra zahlédla v dálce divokého koně a říkala Noře aby zrychlila chtěla ho chytnout aby měla krásného koně!
hj
Nora běžela strašně rychle že už ho skoro měli a Petra povídá: To je ono rychleji Noro rychleji.
ůml-
Byl to úplný dostih, A Petra povídá: To je rychlost už ho skoro máme.
i
A už viděli ohradu  už tam skoro byli ale najednou
hj
divoký kůň odbočuje doprava co se stane?
vjh
Když divoký kůň zatočil doprava tak potom běžel rovně.
žuát
Petra rychle sesedává z Nory aby šla pro ohlávku která jí spadla na druhou stranu.
zgu
Opatrné zezadu obchází toru aby zvedla ohlávku.
hgk
Už jí má teď jít  zase na druhou stranu
jhk
A už je na druhý straně
jk
A teď se rychle vydala za divokým koněm z dálky  jí viděla jak tam stojí.
fh
A už byla u ní opatrně jí dala pusu.
ti
Připadala si s ní jako v ráááááji.
jhg
Potom jí pomalu nandavala ohlávku!
hj
Když měla nasazenou ohlávku mohli se vydat k výběhu.
zt
zt
Za malinkou chvilku tam byli
jgv
Pak obě dvě odvedla do výběhu.
khg
Z divokého koně sundala vodítko a šla ho přehodit přes ohradu!
z
Když ho už přehodila přes ohradu tak šla odsedlat a oduzdovat Noru.
jh
Když měla oduzdovanou a odsedlanou Noru tak to taky šla přehodit přes ohradu
ui
Když to měla přehozený přes ohradu tak to bylo vše hotové
kuthl
                                                       ZAZVONIL ZVONEC A POHÁDKY JE 
KONEC CINK CINK

přednastavím!

26. července 2010 v 19:31 | Rosy
No takže ve středu jedu na tábor tak vám přednastavím články!


Tady jsou ty fotky!

25. července 2010 v 13:15 | Rosy
Tak tady máte ty slibované fotky!
zhgj
Spirit lipicán
bn
Muškát lipicán
g
Anastázie mustang
gh
Nora hanoverák
zu
Grand plemeno nevím
jh
Desperádo teplokrevník
trz
A všichni na jednou snad se líbilo zítra bude foto příběh s Anastázií a Norou!

Konečně zpět!(:

24. července 2010 v 17:16 | Rosy
Tak  jsem doma a jsou doma i nový koníčci zítra dám fotky slibuji!!

Nebudu!

15. července 2010 v 11:38 | Rosy
Dnes na týden jedu pryč tak tady nabudu promiňte.
Extra fotky breyerů nejsou moje!Jsou krásné nejsou moje!!!

Diplom od Moni :)

14. července 2010 v 10:47 | Rosy
Moc díky je hezoučký

K....

13. července 2010 v 15:30 | Rosy
TTo je boží fotka

Ahojky

13. července 2010 v 10:21 | Rosy
Hezký den : 3

Animace koní pegasů jednorožců

12. července 2010 v 20:03 | Rosy

An example of traditional animation, a horse animated by rotoscoping from Edward Muybridge's 19th century photos.Animated sequence of a race horse galloping. Photos taken by Eadweard Muybridge, first published in 1887 at PhiladelphiaJockey 3 AnimationPicky horse AnimationPolo AnimationMechanical horse AnimationObrázky a Animace       Obrázky a Animace                                                                                            


To je vše

já jí tak chciiiiiiiiiii!!!!!!!!!!

12. července 2010 v 18:30 | Rosy
Já jí tak chci je tak krásná proč jí neprodávají proč proč proč Ráchel Alexandra To je ten nejhezčí breyer na světě byli by s ní krásné fotkty nevíte kde bych jí mohla sehnat nejlépe přes internet a v Českým obchodě?
jh

VELKÁ VÝSTAVA

12. července 2010 v 16:21 | Rosy
TAK JSEM UDĚLALA SOUTĚŽ SNAD SE NĚKDO PŘIHLÁSÍ!
SOUTĚŽ SE BUDE TÝKAT VELKÉ VÝSTAVY, MŮŽE SE PŘIHLÁSIT
BREYER A SCHLEICH MAXIMÁLNĚ 10 LIDÍ!!!
A NEJMÍŇ SE MŮŽE PŘIHLÁSIT 5 LIDÍ!!!
FOTKY POSÍLEJTE NA EMAIL RANCHMAGIC@SEZNAM.CZ
NEBO JE MŮŽETE DÁT  NA BLOG!
PŘIHLÁŠKY PIŠTE DO KOMENTÁŘE!!!! MAXIMÁLNÍ POČET FOTEK 3
STAČ MI VYPLNIT TOTO!
VÁŠI PŘEZDÍVKU:
VÁŠ WEB:
JMÉNO KONÍKA:
PLEMENO KONÍKA:
NĚCO O KONÍKOVI: 
PROSÍM PŘIHLAŠTE SE JINAK TO NEMÁ CENU
BONUSOVÁ FOTKA:(TU TAM NEDÁVEJTE!) Jo a je to do 27.7.2010

MOŽNÁ

12. července 2010 v 15:06 | Rosy
Sem možná pojedu je to od breyer horses
Breyer - Autumn Session 2010 BRNO
Srdečně Vás zveme na podzimně - halloweenské setkání sběratelů Breyer horses, které letos proběhne dne 9.října v Brně ( předpokládáme, že na stejném místě, kde se v létě pořádal FD Brno ). Celá tato akce se ponese v duchu tajemného halloowenu, podzimní atmosféry a hlavně Breyer horses! Těšit se můžete na malování, zdobení Stablemates koníků. Dále na tombolu o krásné hodnotné dárky firmy Breyer, výstavu Vámi vytvořených halloweenských a podzimních scének, nákupy ( k dispozici již budou novinky pro podzim - zimu 2010), výstavu cenných modelů Breyer a mnohem víc! 

Vstupné, které činí 300,-Kč za osobu, zahrnuje občerstvení včetně oběda, malování Stablemates koníků, včetně potřebných barev, štětců a dekorací, účast na výstavě Breyer scének, účast v soutěžích. Vložením tohoto produktu do nákupního košíku se na tuto akci závazně přihlásíte. Na tuto akci nelze uplatnit zákaznickou slevu ani jiné slevové kupóny. Začátek je v 10:30 hodin do cca 16:00 hodin kdy předpokládáme ukončení této poslední letošní Breyer akce. Lístky do tomboly zakoupíte přímo na místě za 10,-Kč/1 kus. 

Tento produkt lze platit pouze převodem na účet, NE dobírkou! Po té co bdržíme Vaši závaznou objednávku, bude vystavena faktura k proplacení. Občerstvení pro malé návštěvníky je zajištěno. 

Těšíme se na Vás, Vaše kamarády i Vaše rodiče!

Krása Nádhera

11. července 2010 v 21:21 | Rosy
To je prostě úžasná fotka povedená fotila jsem jí já.
!!!!!ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ!!!!!

Jednou

11. července 2010 v 20:27 | Rosy
Tak někdy sem dám tenhle dess
jh
Myslím že se Aše povedl ale teď tam je dess od loty taky za něj díky!!!

No dobrá

11. července 2010 v 20:20 | Rosy
Tak my to je líto nedokážu zrušit ranch zůstanu

už dál nemohu

11. července 2010 v 18:24 | Rosy
Já se vám omlouvám ale prostě už dál nemohu!!!
Nestíhá nestíhám obíhat jsem blbé SR
Smažte si mě klidně mě to nevadí!
Já už nevím co mám dál dělat.
Mám blbej blog, tak já už vážně nevím co mám dělat,
už tam je i hodně obrázků tak tam už žádný obrázky dávat nejdou!!
Asi zruším blog víte proč? Protože tam pujdou dávat obrázky
ale stejně nebude tak dobrej jako má everlinet loty
hillary aša petra mišule terinka wendy-12 avril-domda
karamelový koník!
bude fůr tak hroznej jen si mě smažte jsem opravdu nejhorší SR co může být!!!
Tak já jdu dělat ten nový ranch dám vám vědět až bude hotovej!!!!!!!!
                                                 !!!ČAUKY ČAUKY!!!

diplomek od loty

11. července 2010 v 18:06 | Rosy

Díky moc loty je krásný

Tady máte ty fotky

11. července 2010 v 12:19 | Rosy
df
Pěkné
m
Krása
n
Povedená
g
Hlavička
mj
Hezká
gb
moc pěkná
bf
ze předu
hgj
úžasná
gf
ta se vydařila
hgj
Táhne vůz
jhk
velmi povedená
nbv
prší prší
vb
hlavička je roztomilá
b
tahle fotka se mi hodně povedla
to je vše fotky se mi povedli
napište do komentáře co si o nich myslíte
a jaká fotka se vám nejvíc líbí

prosíííííííííím

10. července 2010 v 18:04 | Rosy
fhg
Já vím otravuji ale jestli by mi někdo udělal z tohoto obrázku dess a i ikonky a ikonky prosím s obrázkem  jako má loty jenom s jiným koníkem s tím breyer horses jak je na obrázku ve prostřet mooooooc vás prosím Děkuji, Rosy můj email je ranchmagic@seznam.cz

Bílí a černý

10. července 2010 v 17:28 | Rosy
Tak jsem si z googlu okopčila dva breyer horses, napište do komentáře jaký se vám víc líbí

Jsem zpět

10. července 2010 v 16:00 | Rosy
Tak po týdnu jsem zpět už dorazil i ten breyer tak dám zítra fotky potom mám ještě dva nové koníky kteří už nejsou v prodeji je to značka schleich tak taky dám zítra fotky!!!

budu

2. července 2010 v 19:57 | Rosy
Tak jsem našla jednu holku která prodává tohoto BH tak si ho koupím místo Kuchi je úžasný je krásný je báječný napište to komentáře co si o něm myslíte!!! 

zůstávám!!!

1. července 2010 v 19:45 | Rosy
opravdu se omlouvám ale zůstávám vážně!!!!!!!!!!!!!!!

new blog

1. července 2010 v 18:38 | Rosy
tak to je stránka pro nový blog ranch-gold-stallion.blog.cz tak si to změňte

new

1. července 2010 v 17:54 | Rosy
Tak bude new blog kterej bude úplně dokonalej nikdy ho neudělám dokonalejší až bude hotovej dám vám vědět!!! 

jakého?

1. července 2010 v 17:06 | Rosy
Tak se vás ptám jakého breyera by jste nejvíc chtěli já bych chtěla Red Ruma a vy?

na soutěž pro loty

1. července 2010 v 11:47 | Rosy
hgj
jh